QuizCreator

การฝึกอบรมและนักการศึกษาขณะนี้สามารถสร้างแบบทดสอบต่าง ๆ แบบ flash และแบบสำรวจกับวัตถุมัลติมีเดียด้วยเครื่องมือนี้ นอกจาก ผู้ใช้สามารถติดตามผลการทดสอบ และได้รับรายงานโดยละเอียด ด้วย Wondershare แบบทดสอบการจัดการระบบ (บริหาร) สอนฝึกอบรม

Wondershare

QuizCreator

ผู้ใช้ Reviews(13)

มืออาชีพแบบทดสอบสร้างซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้คุณสร้าง และจัดการคำถามหรือแบบสำรวจของคุณ และติดตามผล

ทดลองใช้ฟรี
ด้านบน