หัวข้อทั้งหมด

+

เนื้อหา

2. สำรอ? iPhone ข้อมูลหนึ่? โดยหนึ่ง
3. iPhone ตั้งสำรอ?

เพียงสำรอ? iPhone กั? iTunes ของคุณ แต่มีความคิดที่เป็นตำแหน่งขอ? iPhone หรือไม? สุดท้า? คุณค้นหาตำแหน่งที่ตั้ง แต่ไม่ทราบวิธีการเปลี่ยน ไม่ต้องห่ว? ซึ่งง่ายต่อการจัดการ บทความนี้ช่วยแก้ปัญหาของคุณทั้งหมดเกี่ยวกับ iPhone ตำแหน่? เพิ่งอ่านใน


ส่วนที? 1 ที่ม? iPhone ตั้งสำรอ?


สำรองข้อมู? iTunes ถูกเก็บไว้ภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ พวกเขาอยู่ในชื่อผู้ใช้/ห้องสมุด/แอพลิเคชัน สนับสนุน/Mobilesync/สำรอ? ข้อมูล (ตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งอื่นสำหรับการสำรองข้อมูลใ? OS อื่นในตารา?) เพียงแค่นำทางไปยังโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้องในโปรแกรมประยุกต์การค้นหาของคุณ

แต่ละโฟลเดอร์ภายใต้การสำรองข้อมูลประกอบด้วยการสำรองข้อมูลเดียว โฟลเดอร์สามารถคัดลอก และย้ายได้ทุกเครื่อง แต่ไม่มีซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลจากแฟ้มเหล่านี้มีความหมา?


1. iTunes สถานสำรองข้อมูลสำหรับระบบปฏิบัติการแตกต่างกั?

ระบบปฏิบัติการ iTunes สำรองตำแหน่ง
Mac OS สนับสนุน ~/Library/Application MobileSync สำรองข้อมู? /
(" ~ " แทนโฟลเดอร์ที่บ้า? ถ้าคุณไม่ดูไลบรารีโฟลเดอร์บ้านของคุณ กดตัวเลือก และคลิกที่เมนูไ?
Windows XP \Documents แล? Settings\ (username) \Application Data\Apple Computer\MobileSync\Backup\
(อย่างรวดเร็วเข้าถึงโฟลเดอร์ข้อมูลโปรแกรมประยุกต? คลิกเริ่มและเลือกเรียกใช? พิมพ?ด้วย appdataและคลิ?ตกลง.)
Windows Vista \AppData\Roaming\Apple Computer\MobileSync\Backup\ \Users\ (ชื่อผู้ใช้)
(สำหรับการเข้าถึงอย่างรวดเร็วไปยังโฟลเดอร์ด้วย AppData แล้วเริ่ม ในแถบค้นหา พิมพ?ด้วย appdataแล้วกดกลับ.)
Windows 7 \AppData\Roaming\Apple Computer\MobileSync\Backup\ \Users\ (ชื่อผู้ใช้)
(สำหรับการเข้าถึงอย่างรวดเร็วไปยังโฟลเดอร์ด้วย AppData แล้วเริ่ม ในแถบค้นหา พิมพ?ด้วย appdataแล้วกดกลับ.)
Windows 8 \AppData\Roaming\Apple Computer\MobileSync\Backup\ \Users\ (ชื่อ) (สำหรับการเข้าถึงอย่างรวดเร็วไปยังโฟลเดอร์ด้วย AppData แล้วเริ่ม ในแถบค้นหา พิมพ์ด้ว? appdata แล้วกดกลับ)

หมายเหต?: สำหรับผู้ใช้ Windows: ไดเรกทอรีแอพลิเคชันข้อมูลและด้ว? AppData และเนื้อหาภายใต้พวกเขาถูกซ่อนไว้ นั่นหมายความว่? คุณต้องเปิดใช้งา? 'แสดงแฟ้มที่ซ่อ?' ใน Windows Explorer ก่อนดูแฟ้ม


iphone backup location file


2. iCloud ที่ตั้งข้อมูลสำรอง

บน iPhone ของคุณ เลือกettings > iCloudแล้วเคา?เก็บและสำรองข้อมู?.

ใน Mac ไปที? Apple เมน? >ตั้งค่าระบ?คล?iCloudแล้วคลิกจัดการ.

ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows ของคุณ: Windows 8.1: ไปที่หน้าจอเริ่มต้? และคลิกลูกศรลงอยู่มุมซ้ายล่า? คลิก iCloud app แล้วคลิกจัดการ
Windows 8: ไปที่หน้าจ?เริ่มต้?และคลิกที่กระเบื้อ?iCloudแล้วคลิกจัดการ.
Windows 7: เลือกเมนูเริ่มต้? >โปรแกรมทั้งหมด> iCloud > iCloudแล้วคลิกจัดการ.


ส่วนที? 2 วิธีการเปลี่ยน iPhone ที่ตั้งข้อมูลสำรอง


คุณรันดิสก? C เกือบของพื้นที่ ดังนั้นคุณต้องเปลี่ยนตำแหน่งสำรอง iPhone สำหรับแฟนตาซีถึงดิสก? C ต้องเก็บข้อมูลสำคัญ เช่นสำรอง iPhone บน SSD ไม่ดิสก์ C นี่คือวิธีคุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ iPhone ไม่ว่าเหตุผลคืออะไร


หมายเหต?: ที่นี่ ผมโฟกัสบ? iTunes สำรองตำแหน่งบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows สำหรับการสำรองข้อมูล iCloud จะถูกบันทึกในเซิร์ฟเวอร์แอปเปิ้ล คุณสามารถเปลี่ยนบัญช? iCloud ถ้าคุณต้องกา? เพียงแค่คลิ?การตั้งค่า> iCloud >บัญช?บน iPhone ของคุณ ออกจากบัญชีของ iCloud ระบบ และเข้าสู่อีกหนึ่ง


ทำตามขั้นตอนด้านล่าง


1. ใน 8 Windows 7 วิสต้า

ขั้นตอนที่ 1 ปิ? iTunes

ขั้นตอนที่ 2 นำทางไปยังโฟลเดอร์สำรอ? iPhone อยู่ คัดลอกแฟ้มสำรองข้อมูลทั้งหมด และวางไปยังโฟลเดอร์ใด ? ที่คุณต้องการบันทึกสำเนาสำรอ? iPhone ตัวอย่าง คุณสามารถบันทึกสำเนาสำรอ? iPhone บนดิสก์สำรองข้อมูล E:\iPhone

ขั้นตอนที่ 3 ไปที่มุมซ้ายด้านล่าง และคลิ?เริ่ม ในกล่องค้นหา กา? cmd.exe โปรแกร? cmd.exe แสดงค่? คลิกขวามัน และเลือกเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ

ขั้นตอนที่ 4 ในพรอมต์คำสั่งผุ? ป้อนผู้บัญชาการเป็?: mklink /J "C:\Users\ (username) \AppData\Roaming\Apple Computer\MobileSync\Backup" "D:\temp\Backup"

ขั้นตอนที่ 5 พยายามสำรอ? iPhone กั? iTunes ของคุณ แล้วตรวจสอบว่า แฟ้มสำรองจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ของคุณต้องกา?


change iphone backup location


2. ใน Windows XP

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า iTunes ไม่ได้ทำงา?

ขั้นตอนที่ 2 ดาวน์โหล? และแยกยูทิลิตีการเชื่อมต่อบนคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนที่ 3 เปิ? Junction.exe ไปยังโฟลเดอร์ชื่อผู้ใช้ ซึ่งมักจะพบใ? C:\Documents แล? Settings\

ขั้นตอนที่ 4 ไปที? iTunes ตั้งโฟลเดอร์ และแฟ้มสำรองไปยังโฟลเดอร์อื่น เช่นสำรอง G:\iTunes

ขั้นตอนที่ 5 คลิก Windows + อาร์ เมื่อกล่องโต้ตอบออกมา พิมพ? cmd.exe และคลิ?ตกลง.

ขั้นตอนที่ 6 ในหน้าจอพร้อมรับคำสั่ง สร้างจุดเชื่อมต่อเป็? NTFS ตัวอย่าง
ซีดีการเชื่อมต่อเดสก์ท็อป " C:\Documents แล? Settings\ (username) \Application Data\Apple Computer\MobileSync\Backup " "G:\iTunes สำรอ?"

ขั้นตอนที่ 7 ตอนนี้ การสำรองข้อมูลการสำรองข้อมูล iPhone กั? iTunes และตรวจสอบว่? แฟ้มสำรองจะถูกบันทึกในไดเรกทอรีโฟลเดอร์ใหม่


delete iphone backup


3. ใน Mac OS X

ขั้นตอนที่ 1 ปิ? iTunes

ขั้นตอนที่ 2 การสนับสนุ? ~/Library/Application MobileSync สำรองข้อมู?/กา? คัดลอกแฟ้มสำรองข้อมูลทั้งหมดไปยังไดรฟ์คุณต้อ? เช่นภายนอ?

ขั้นตอนที่ 3 เปิดเทอร์มินัลที่อยู่โปรแกรมประยุกต?/สาธารณูปโภ?/เทอร์มินั?) และเปิดพร้อมท์คำสั่ง สร้างการเชื่อมโยงแบบสัญลักษณ์ โดยใช้คำสั่งที่คล้ายกับด้านล่า?
ln -s วอลุ่ม/ภา? นอ?/สำรอ?/~/Library/Application\ สนับสนุน/MobileSync/สำรอ? ข้อมูล

ขั้นตอนที่ 4 ใช? iTunes สำรอ? iPhone ของคุณ แล้ว ไปยังโฟลเดอร์สำรองข้อมูลใหม่เพื่อดูว่? แฟ้มข้อมูลสำรองจะม? หรือไม?


delete backup of iphone


ส่วนที? 3 ทำไมต้องลบสำเนาสำรอ? iPhone จากตำแหน่ง


เมื่อมาถึ? iPhone ลบสำรองข้อมู? มีเหตุผลก? ที่นี่ ผมรายการออกบางส่วนของพวกเขา


เหตุผลเกี่ยวกับทำไมลบ iTunes สำรอ?

1. ได้รับสับสนทุกครั้งที่คุณเลือกแฟ้มสำรองข้อมูลจำนวนมา?

2. หมื่นแฟ้มอยู่ในพื้นที่ของคุณ iPhone สำรอ? มากที่สุดกับวันเก่าจากสำเนาสำรองก่อนหน้? ต้องการลบออกเพื่อเพิ่มเนื้อที่ของคอมพิวเตอร์ของคุณ

3. iTunes ไม่สามารถสำรองข้อมูล iPhone "iPhoneName" เนื่องจากการสำรองข้อมูลที่เสียหาย หรือไม่เข้ากันได้กับ iPhone ต้องการลบการสำรองข้อมูลสำหรั? iPhone นี? แล้วลองอีกครั้?

4. ไม่สามารถสำรอง iPhone ของคุณ เพราะว่? คุณมีการสำรองข้อมูลเก่าก่อ?

5. iPhone ใหม่ได? แต่หามันไม่เข้ากันกั? iTunes สำรองข้อมูลเก่?

6. การสำรองข้อมูลล้มเหล? และบอกให้คุณลบการสำรองข้อมูล


เหตุผลเกี่ยวกับทำไมลบสำเนาสำรอ? iCloud สำหรับ iPhone

1. หน่วยความจำสำรอง iCloud เกือบเต็? และไม่สามารถสำรอ? iPhone ของคุณ ดังนั้? คุณต้องลบสำเนาสำรองเก่าสำหรับใหม?

2. เลือกลบสำรอ? iPhone จา? iCloud เนื่องจากประกอบด้วยแฟ้มเสียหาย

3. เพิ่งอัพเกร? iPhone ใหม่ สำรองหนึ่งเก่าของคุ? และคืนค่าไปยังตำแหน่งใหม? ขณะนี้ คุณยังคงได้รับการแจ้งเตือนที่คุณกำลังเรียกใช้จากที่เก็บใ? iCloud


ส่วนที? 4: ลบ iPhone สำรอ?

1. ลบ iTunes แฟ้มสำรองข้อมู?

ลบการสำรองข้อมูลเป็นเพียงเป็นง่า? ? เป็นการสร้างข้อยกเว้นประการหนึ่ง ไม่สามารถที่จะลบสำเนาสำรองจาก iTunes โดยตรง การลบสำเนาสำรองที่คุณต้องการกลับไปที่อยู่ในระบบแฟ้? (ชื่อ/ห้องสมุด/แอพลิเคชัน สนับสนุน/Mobilesync/สำรอ? ข้อมูล)

แล้ว คลิกขวาบนการสำรองข้อมูลที่คุณต้องการลบ แล้วคลิกย้ายไปถังขยะ ในครั้งถัดไปที่คุณล้างถังขยะของคุณ การสำรองข้อมูลจะหายตลอดไ?

เปิ? iTunes ลักษณะ: Windows: เลือกแก้ไ?>ตั้งค่?
Mac: เลือกiTunes >กำหนดลักษณ?

หมายเหต?: หลังจากที่คุณลบข้อมูลทั้งหมดของคุณมีข้อมูลทั้งหมดจะหายไป!!!

delete iphone backup files

2. ลบแฟ้มสำรองข้อมู? iCloud

ลบการสำรองข้อมูล iCloud จะง่ายกว่าลบที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่จริ?

ขั้นตอนที่ 1 คุณต้องเปิ?การตั้งค่าiphone ของคุณ และคลิกที่ตั?iCloud

ขั้นตอนที่ 2 เลือกตัวเลือกจัดเก็บและสำรองข้อมู?

ขั้นตอนที่ 3 เคาะในการจัดเก็บจัดกา?และจากนั้น เลือกการสำรองข้อมูล

สุดท้า? เคาะบ?ลบสำรองข้อมู?และสำรอง iCloud คุณควรลบเอง

delete icloud backup


ส่วนที? 5 วิธีการคืนค่? iPhone หลังจากลบข้อมูลสำรอง


ต้องการกู้คื? iPhone ของคุณ แต่คุณก็พบลบแฟ้มสำรองข้อมูลที่คุณทำแล้วหรือไม่ ไม่ต้องห่ว? นี่เป็นวิธีเหมาะสมสำหรับคุณสามารถคืนค่? iPhone ของคุณ Wondershare Dr.Fone สำหรับ iOS (ชน?) หรือ Wondershare Dr.Fone สำหรับ iOS (Mac) ช่วยคุณลบไฟล์จาก iPhone ได้อย่างง่ายดา?

itunes backup location
กู้คืนลบผู้ติดต่? บันทึกย่? SMS จดหมาย ปฏิทิน ประวัติวอทส์แอพพ? ฯล? จา? iPhone
เรียกสำรอ? iPhone จา? iTunes หรือ iCloud และบันทึกแฟ้มลงในคอมพิวเตอร์
ความเสี่ย? และปลอดภัย และไม่ทำลายข้อมู?
เหมาะกั? iPhone 6s (บว?) / 6 (บว?) / 5s/ 5c / 5/ 3GS / 4/ 4G / 3G
คนได้ดาวน์โหลด
Home > ทรัพยากร> iPhone > วิธีการค้นหา iPhone ตำแหน่งสำรองข้อมูลและลบข้อมูลสำรอง
ด้านบน