หัวข้อทั้งหมด

+

10 วิธีการทำความสะอาดไฟล์ขยะจาก iPhone

ทำความสะอาดไฟล์ขยะจา? iPhone ของคุณจะไม่รบกวน คุณสามารถเรียกนี้ทำโดยใช้ขั้นตอนที่กำหนดให้ด้านล่า?:

โซลูชั่น 01-เริ่มใหม่

หลายครั้งได้เริ่มปรับปรุงประสิทธิภาพของ iPhone ของคุณมันปิดแอพพลิเคชันที่เปิดทั้งหมด และเอาแฟ้มชั่วคราวและข้อมูลขยะจากหน่วยความจำโดยอัตโนมัติ เริ่มการทำงานขอ? iPhone:

  1. ลองกดปุ่มสลี/ปลุกบน iPhone ของคุณ
  2. เมื่อภาพนิ่งพลังงานปิดข้อความปรากฏบนหน้าจ? แท็บ และลากปุ่มแสดงอยู่ทางด้านซ้า?
  3. รอจนกว่าอำนาจของคุ? iPhone ปิดอย่างสมบูรณ?
  4. เมื่อทำ รอ 10 วินาทีอี? และนานกดปุ่มสล?/ปลุกจนกว่าโลโก? Apple ปรากฏบนหน้าจ?

โซลูชั่น 02-ปิดเปิดปพลิเคชัน

หลังจากที่คุณใช้ iPhone ของคุณสำหรับสองสามวั? และเริ่มประสบปัญหาประสิทธิภาพการทำงานลดล? คุณสามารถปิดแอพพลิเคชันที่เปิดทั้งหมดโดยไม่ต้องรีสตาร์ทโทรศัพท์ของคุณ เมื่อแอพพลิเคชั่นเปิดปิด ทั้งหมดของพวกเขาเกี่ยวข้องแฟ้มชั่วคราวจะถูกลบออกจากหน่วยความจำเช่? การปิดแอพพลิเคชันที่เปิดทั้งหมด:

1. จากหน้าจ? iPhone ของคุณ คู่กดปุ่มหน้าแรก

2. เมื่อมีแสดงรูปขนาดย่อของปพลิเคชันเปิ? แต? และลากแต่ละภาพขึ้นเพื่อปิ? app ที่เกี่ยวข้อ?

10 Ways to Clean Junk Files from iPhone

3. ทำซ้ำขั้นตอนที? 2 สำหรับแต่ละภาพแสดงจนกว่าคุณจะเหลือเท่ากับแสดงหน้าจอกา? (อันนี้ไม่สามารถเอาออ?)

10 Ways to Clean Junk Files from iPhone

4. กดปุ่ม Home อีกครั้งเพื่อกลับไปยังมุมมองปกต? และเริ่มใช? iPhone ของคุณตามปกต?

โซลูชั่น 03 ? ล้างประวัติและเว็บไซต์ข้อมู? (จากการตั้งค่?)

ส่วนใหญ่เวลาคุกกี้และประวัติเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมใช้จำนวนพื้นที่ในการเก็บข้อมูลของ iPhone ของคุณมา? เชิญเอาข้อมูลดังกล่าวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของอุปกรณ? การล้างข้อมูลประวัติและเว็บไซต์จากหน้าต่างการตั้งค่า:

1. จากหน้าจ? แท็บไอคอ?การตั้งค่า

10 Ways to Clean Junk Files from iPhone

2. ค้นห? และแตะ app Safariจากหน้าต่า?การตั้งค่า

10 Ways to Clean Junk Files from iPhone

3. จากหน้าต่า?Safariอย่างส่ว?เก็บข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยเคา?ล้างประวัติและข้อมูลเว็บไซต?.

10 Ways to Clean Junk Files from iPhone

4. จากกล่องยืนยันที่ปรากฏขึ้น เคา?ล้างประวัติและข้อมูล.

10 Ways to Clean Junk Files from iPhone

หมายเหต?: วิธีนี้มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อคุณใช้เบราว์เซอร์อื่นเช่นโอเปร่า โครเมี่ย? ฯล? กับซาฟารีซึ่งเป็นเบราเซอร์เริ่มต้นใ? iPhones

โซลูชั่น 04 ? ล้างประวัติและเว็บไซต์ข้อมู? (ซาฟารี)

ถ้าคุณใช้เฉพาะซาฟารีท่องเว็บบ? iPhone ของคุณ คุณสามารถล้างข้อมูลประวัติและเว็บไซต์จากภายในเว็บเบราว์เซอร์ การล้างข้อมูลประวัติและเว็บไซต์จากซาฟารี:

1. จากหน้าจ? iPhone ของคุณ แตะไอคอนเพื่อเปิดเว็บเบราว์เซอร์ซาฟารี

10 Ways to Clean Junk Files from iPhone

2. จากด้านล่างของอินเตอร์เฟซของซาฟารีเปิ? เคาะคอนคั่น (แท? ด้วยสัญลักษณ์ของการเปิดจอง)

10 Ways to Clean Junk Files from iPhone

3. จากหน้าต่า?คั่นเคา?ประวัต?จากรายการที่แสดง

10 Ways to Clean Junk Files from iPhone

4. จากด้านล่างของหน้าต่างประวัต?เคา?ล้าง

10 Ways to Clean Junk Files from iPhone

5. เมื่อปรากฏกล่องยืนยันล้างประวัต?ก๊อกล้างประวัติทั้งหมดทำความสะอาดไฟล์ขยะทั้งหมดเก็บในโทรศัพท์ของคุ?

10 Ways to Clean Junk Files from iPhone

โซลูชั่น 05 ? เอา Apps

หลายครั้งติดตั้ง apps สร้า? หรือเก็บรวบรวมข้อมูลขยะจากตัวเองในการใช้จากอินเทอร์เน็? เนื่องจาก Apple ไม่อนุญาตให้คุณลบข้อมูลดังกล่าวได้อย่างอิสระเว้นแต่คุณใช้ app อื่น ลบ app ผู้ร้ายทั้งหมดจา? iPhone เอาแฟ้มทั้งหมดขยะเช่นกัน คุณสามารถติดตั้ง app หลังจากเอาที? ตั้งค่าใหม่กำหนดลักษณะแบบกำหนดเองของคุณกลับไปเริ่มต้? ล้างหน่วยความจ? และปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของโทรศัพท์ของคุณไม่มีปัญหาใ? ? การล? app ออกจาก iPhone ของคุณ:

1. จากหน้าจ? แท็บการตั้งค่า.

2. จากอินเตอร์เฟซการตั้งค่ากา?ค้นห? และเคาะตัวทั่วไป

10 Ways to Clean Junk Files from iPhone

3. เมื่อเปิดหน้าต่า?ทั่วไปค่? ค้นห? และแตะการใช้.

10 Ways to Clean Junk Files from iPhone

4. จากด้านล่างของหน้าต่างใช้งานเคา?จัดการเก็?.

10 Ways to Clean Junk Files from iPhone

5. ในหน้าต่างเก็?จากรายการแสดงของปพลิเคชันที่ติดตั้ง เคาะหนึ่ง มีการใช้ข้อมูลสูงสุด (หรือหนึ่งคุณคิดว่า เป็นเหตุผลอยู่เบื้องหลังซบเซาประสิทธิภาพของ iPhone ของคุณ) (Messengerจะรับการสาธิตที่นี?)

10 Ways to Clean Junk Files from iPhone

6. จากอินเตอร์เฟซขอ? app เคา?ลบ App.

10 Ways to Clean Junk Files from iPhone

7. เมื่อกล่องยืนยันมาค่า เคา?ลบ App.

10 Ways to Clean Junk Files from iPhone

โซลูชั่น 06 ? iPhone ใหม่

ถ้าคุณได้เล่นกับ iPhone ของคุณนา? และปพลิเคชันที่ติดตั้งได้รวบรวมจำนวน 'เศษ' มา? ตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณกลับไปเริ่มต้นจะเดิมพันดีที่สุด การตั้งค่า iPhone ของคุณจะลบข้อมูลขยะทั้งหมด:

1. จากหน้าจ? แท็บไอคอ?การตั้งค่า

2. จากหน้าต่า?การตั้งค่าแท็บทั่วไป.

10 Ways to Clean Junk Files from iPhone

3. จากด้านล่างของการแสด?ทั่วไปหน้าต่าง เคา?ใหม่.

10 Ways to Clean Junk Files from iPhone

4. เมื่อหน้าต่างกา?ตั้งค่?มาค่? เคา?ลบเนื้อหาทั้งหมดและการตั้งค่า.

10 Ways to Clean Junk Files from iPhone

5. จากกล่องยืนยันที่ปรากฏขึ้น เคา?ลบ iPhone.

10 Ways to Clean Junk Files from iPhone

โซลูชั่น 07 ? ไฟล์ขยะล้า? ด้วย PhoneClean

PhoneClean เป็? app อื่นทำความสะอาดไฟล์ขยะจา? iPhone ของคุณ ทำความสะอาดข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์จาก iPhone ของคุณใช? PhoneClean:

  1. ดาวน์โหล? PhoneClean จา?http://www.imobie.com/phoneclean/ URL
  2. หลังจากการดาวน์โหล? ติดตั้งโปรแกรมบน Windows หรือ Mac PC ของคุณ
  3. เปิดตัว PhoneClean โดยคลิกสองครั้งที่ไอคอ?
  4. จากอินเตอร์เฟซเปิ? คลิกสะอาดรวดเร็?
  5. จากหน้าต่างถัดไป เลือกชนิดของแฟ้มหรือข้อมูลที่คุณต้องการทำความสะอา?
  6. คลิกที่เริ่มการสแก? และทำตามบนหน้าจอคำแนะนำไปสแก? และลบไฟล์ขยะออกจาก iPhone ของคุณ

10 Ways to Clean Junk Files from iPhone

โซลูชั? 08-ไฟล์ขยะล้างและปพลิเคชันไม่ได้ใช้กับWondershare SafeEraser

แต่อีกทางคงเครื่องมือมีประสิทธิภาพสูงสุดในตลาดเพื่อล้างข้อมูลขยะและปพลิเคชันไม่ได้ใช้งานจา? iPhone ของคุณ ล้างไฟล์ขยะและปพลิเคชันอื่น ? ไม่ได้ใช้งานจา? iPhone ของคุณใช?Wondershare SafeEraser:

1. ดาวน์โหล? Wondershare SafeEraser ด้านล่างสำหรับ Windows หรือ Mac ตามลำดับ

2. ตามแพลตฟอร์มระบบปฏิบัติการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ติดตั้? Wondershare SafeEraser บนคอมพิวเตอร์ของคุณใช้การติดตั้งปกต?

3. เปิ? Wondershare SafeEraser โดยคลิกสองครั้งที่ไอคอ?

4. บนอินเทอร์เฟซแร? ? เชื่อมต่อ iPhone ของคุณกับพีซีของคุณโดยใช้สายเคเบิลข้อมู? USB ที่มาพร้อมกั?

5. รอจนกว่ามีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่จำเป็นสำหรับเชื่อมต่อโทรศัพท์

10 Ways to Clean Junk Files from iPhone

6. เมื่อทำ ตัวแสด? คลิกเลือกกา?ล้างข้อมูล 1 คลิก(ปุ่มที? มีสัญลักษณ์กวา?)

10 Ways to Clean Junk Files from iPhone

7. รอจนกว่า Wondershare SafeEraser สแกนหาแฟ้มบันทึก แฟ้มแคชของ synch ไฟล์บันทึกเสียง และวิดีโ? และปพลิเคชันที่ใช้บน iPhone ของคุณ

10 Ways to Clean Junk Files from iPhone

8. เมื่อพบแฟ้ม ตรวจสอ? หรือยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่แสดงถึงชนิดของแฟ้มที่คุณต้องการเอาออ? หรือเก็บไว้ตามลำดับ

9. สุดท้า? คลิกปุ่มล้างจากด้านล่างเพื่อเอาแฟ้มที่ไม่ต้องออกจาก iPhone ของคุณ

10 Ways to Clean Junk Files from iPhone

10. รอจนกว่าวัตถุที่เลือกจะถูกลบออกจา? iPhone ของคุณ

10 Ways to Clean Junk Files from iPhone

10 Ways to Clean Junk Files from iPhone

โซลูชั่น 09 ? ไฟล์ขยะล้า? ด้วย BatteryDoctor

แพทย์แบตเตอรี่เป็? app ฟรีล้างไฟล์ขยะจา? iPhone ของคุณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภา? iPhone ของคุณใช้แบตเตอรี่แพทย์:

1. ดาวน์โหลดแพทย์แบตเตอรี่จากลิงค?https://itunes.apple.com/us/app/battery-doctor-must-have-battery/id615987910

2. ติดตั้งโปรแกรมบน iPhone ของคุณ

3. เปิดแพทย์แบตเตอรี? โดยการแตะที่ไอคอนจากหน้าจอ

4. เมื่อได้รับพร้อมท? ยอมรับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน

5. เมื่อ จากด้านล่างของอินเตอร์เฟซหลักเปิดของ app เลือกตัวเลือกอีเมลขย?

10 Ways to Clean Junk Files from iPhone

6. จากหน้าต่า?อีเมลขย?เคาะปุ่?สะอาดค่าแค?

10 Ways to Clean Junk Files from iPhone

7. เมื่อกล่อ?คำเตือนปรากฏขึ้?สะอา?เคา?.

10 Ways to Clean Junk Files from iPhone

8. รอจนกว่าไฟล์ขยะจะถูกสแกน และลบออกจา? iPhone ของคุณ

10 Ways to Clean Junk Files from iPhone

โซลูชั่น 10 ? RAM ชัดเจนกับแพทย์แบตเตอรี?

นอกจากล้างไฟล์ขยะจาก iPhone ของคุณ หมอแบตเตอรี่ยังเพิ่มหน่วยความจำของโทรศัพท์ของคุณ การทำงาน:

1. ตามขั้นตอนจา? 1 ไป 4 ที่อธิบายไว้ในโซลูชั? 06 การดาวน์โหลด ติดตั้? เปิดแพทย์แบตเตอรี? และยอมรับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งา?

2. จากด้านล่างของอินเตอร์เฟซเปิ? เคาะตัวหน่วยความจ?

3. ในหน้าต่างเพิ่มหน่วยความจ?รอจนกว่าแพทย์แบตเตอรี่สแกนหน่วยความจำ และค้นหาข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์ที่สามารถถูกลบออกจาก iPhone ของคุณ

10 Ways to Clean Junk Files from iPhone

4. เมื่อ app เสร็จสิ้นกระบวนการสแก? เคา?เพิ่ม.

10 Ways to Clean Junk Files from iPhone

5. รอจนกว่าแพทย์แบตเตอรี่เพิ่มหน่วยความจำของโทรศัพท์ โดยการเอาแฟ้มชั่วคราวและอื่? ? ข้อมูลขยะจาก iPhone ของคุณ

10 Ways to Clean Junk Files from iPhone

6. เมื่อกระบวนการเสร็จสิ้น เคา?ทำ.

10 Ways to Clean Junk Files from iPhone

บทสรุป

ล้างหน่วยความจำของ iPhone โดยการล้างไฟล์ขยะและอื่น ? ที่ไม่พึงประสงค์ 'เศษ' เป็นสำคัญ คุณสามารถใช้วิธีการข้างต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ iPhone ของคุณ และใช้โทรศัพท์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภา?

ด้านบน