หัวข้อทั้งหมด

+

วิธีการเขียนดีวีดีใช้รอบปฐมทัศน์ Adobe

Adobe Premiere ได้หนึ่งในภาพยนตร์ที่ดีที่สุดและมัลติมีเดียแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในตลาดวันนี? มันสามารถใช้ทำงานที่หลากหลายจากการสร้างภาพ และเนื้อหา การบันทึ? การแก้ไขและผลกระทบ เสียงผ่านการส่งออกและจัดส่ง

Adobe Premiere pro CS6 พร้อ? Encore แล้วรวมเข้าในระบบเพื่อความสะดวกในกระบวนการสร้างดีวีดีหรือบลูเรย์ดิสก์สื่อ คุณลักษณะนี้ช่วยให้การสร้า? และเขียนดีวีดีหรือบลูเรย์ดิสก์จากภายในแอพลิเคชัน สามารถใช้ในการเขียนดีวีดีและบลูเรย์ดิสก์ เขียนดีวีดีหรือบลูเรย์ดิสก์ หรือโดยตรงเขียนต้องส่งสื่? รุ่น แล้วระบุอังจากเมนูโปรแกรม (windows) โดยใช้ Adobe รอบปฐมทัศน? Pro CS6 ส่งออกภาพยนตร์หรือ contend อื่น ? สามารถทำได้โดยใช้อัง เอกสารนี้ถือว่า คุณมีแล้วคุณทราบวิธีการแก้ไขภาพยนตร์ และเพิ่มเนื้อหาลงในเส้นเวลาของภาพยนตร์ และทำงานกับผลภาพยนตร? ดังนั้นอธิบายวิธีการสร้างโครงการ และเขียนดีวีดีที่ใช้ Encore

สร้างโครงการอั? ตามส่วนที่ 1 แล้ว ต่อส่วนที่ 2 ส่วนใหญ่พูดเกี่ยวกับวิธีการเขียนโครงการโดยใช? encore DVD ถ้ามันไม่ทำงาน ค้นหาโซลูชันใน part 3

ส่วนที? 1: การจัดเตรียมโครงการ

ส่วนนี้แสดงให้เห็นว่าคุณสามารถเริ่มต้? ด้วยการสร้างโครงการที่มีอั? ใช้รุ่? CS6 ขอ? Adobe รอบปฐมทัศน? Pro

1. จากคุณ โปรแกร?Adobe รอบปฐมทัศน? Pro เริ่มต้?.

2. เมื่อหน้าต่างหลักปรากฏขึ้? เลือกเมน?แฟ้ม

burn dvd with premiere

3. เลือกAdobe ไดนามิกลิงค์จากเมนูแฟ้? และเลือกส่งไปยังอั?นี้เปิดซอลเบลโลว์หน้าจอ: (ภาพอัง dialog.png)

burn dvd with premiere

หมายเหต?: ขั้นตอนที่สามสามารถยังทำ โดยเลือกที? เมน?แฟ้มส่งออกแล้วสื่อ เลือกการตั้งค่าที่จำเป็นจากการตั้งค่า เมื่อทำการส่งออ? คุณสามารถเปิดโครงการจากอัง CSS6 มาพร้อมกับการเชื่อมโยงแบบไดนามิกขอ? adobeซึ่งกระบวนการที่ช่วยให้ง่า?

4. บนแท็บพื้นฐา?ในกา?โครงการใหม?กล่องโต้ตอ? พิมพ์ชื่อสำหรับดิสก์ลงในกล่องป้อ?ชื่อ นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนชื่อโครงการจากกล่องป้อนชื่?

5. เปลี่ยนตำแหน่งการบันทึกโครงการเอ็นคอร? โดยคลิกที่ปุ่มเรียกดูและเลือกตำแหน่งที่คุณต้องบันทึกโครงการ คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ หรือเลือกโฟลเดอร์ที่มีอยู่ซึ่งจะสามารถบันทึกโครงการของคุณ

6. เลือกโหมดการเขียนแก?จากพื้นที่การตั้งค่า โปรดสังเกตว่? นี้จะขึ้นอยู่กับว่าคุณเขียนบลูเรย์หรื? DVD (โหมดนี้สามารถเปลี่ยนจากการตั้งค่าโครงการในอนาคตที่ต้องกา?)

7. ถ้าคุณต้องกา? transcode สื่อก่อนที่จะเขียนดีวีดี คลิกที?ตั้งค่? transcode เริ่มต้? ปุ่มและเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการจำเป็นของ การตั้งค่าเริ่มต้นสามารถรักษาถ้? มีลักษณะพิเศษไม่ตั้งใจได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอื่น ? จากแท็?ขั้นสู?

8. คลิกปุ่มตกลงเมื่อคุณเสร็จสิ้นการตั้งค่าที่ระบุในหน้าต่างอัง

จากกล่องโต้ตอบโครงกา? Encore ใหม่ คุณต้องตั้งค่ารูปแบบแฟ้มที่คุณต้องการใช้สำหรับสื่อเป้าหมา? (ดีวีดีหรือบลูเรย?) และตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งการบันทึกแฟ้มหลังจากที่คุณส่งออก ภายใต้โครงการการตั้งค่? เลือกโหมดการเขียนแก้และคุณลักษณะอื่? ? ที่ต้องการ มีตัวเลือกต่อไปนี้:

1. สำหรับชั้นเดียวดีวีดีหรือชั้น Duo เลือกMPEG2-ดีวีดี นี้สามารถทำได้จากกล่องโต้ตอบการตั้งค่า

สำหรับ ชั้นเดียว หรือหลายชั้นบลูเรย์ดิสก์ เลือกMPEG2 บลูเรย?หรือH.264 บลูเรย?.

หมายเหต?: เลือกรูปแบบได้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ว่างดิสก์และชนิดของดิสก์ที่คุณต้องการใช้ในโครงการของคุณ ตัวเลือกที่สองมีเป็นดีวีด? และบลูเรย์ดิสก์ นี้ควรจะเลือกที่เหมาะสำหรับกลุ่มเป้าหมา? ผมอยากแนะนำใช้ MPEG2 บลูเรย์สำหรับวิดีโอหรือภาพยนตร์ที่ต่ำกว่? 1 ชั่วโม? 45 นาที นี้ใส่ในช่องว่างโดยไม่เสียเนื้อที่จัดเก็บไม่เพียงพอ หรือสูญเสียความคมชัดต้องของฉาก การตั้งค่าข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงภายใต้ตารางการตั้งค่าพื้นที่ทำงา?

เมื่อคุณดำเนินการดังกล่าว หน้าต่างควรจะเป็นหนึ่งด้านล่างนี?:

burn dvd with premiere

แก้ไขภาพยนตร์ที่คุณต้องการ ใช้ลักษณะพิเศษ และแก้ไขเส้นเวลาและวิดีโอห้องวัตถุประสงค์ของคุณ นอกจากนี้ยัง เพิ่มเมนูดีวีดีเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการนำง่ายผ่านภาพยนตร์

คุณสามารถเปลี่ยนเวลาบรรทัดคอนเทนเนอร์ โดยคลิกที่แท็บคุณสมบัต?ในบานหน้าต่างด้านขวาของตัวแก้ไ? และทำการเปลี่ยนแปลงตามต้องการ หน้าต่างคุณสมบัติจะแสดงทางด้านขว?

นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติอื่? ? เช่นตัวอักษ? (จา?อักขระแท็บ) และข้อมูลเมต? (จากแท็?Metadata )

burn dvd with premiere

ส่วนที? 2: การเขียนโครงการดีวีด?

1. ถ้าคุณสร้างเมนูดีวีด? ตรวจสอบบนแท็บเมนูในหน้าต่างโครงการจะเห็นว่า

2. พวกเขาตั้งชื่อตามต้องการ ยั? ให้แน่ใจว่? มีตั้งความเร็วในการยอมรับความถี?

3. คุณสามารถแสดงตัวอย่างดีวีดีได้ โดยคลิกที่ปุ่มแสดงตัวอย่าง

burn dvd with premiere

4. นี้จะช่วยให้คุณทรา? และตรวจสอบว่? ทุกอย่างทำงานตามที่คาดไว? และเมน? (ถ้าม?) อยู่ในลำดับถูกต้อง ซอลเบลโลว์ช็อตแสดงการจำลองตัวอย่างดีวีดี

burn dvd with premiere

5. เมื่อคุณแสดงตัวอย่า? คุณสามารถตรวจสอบดิสก์สำหรับข้อผิดพลาดที่คาดไว้เขียน โดยคลิกที่เมนูแฟ้? โครงการตรวจสอบเลือก เมื่อตรวจสอบเสร็จสมบูรณ? มันจะให้คำเตือนหรือข้อผิดพลาดที่คุณต้องฟังก่อนที่จะดำเนินการขั้นตอนต่อไป

burn dvd with premiere

6. เมื่อทุกอย่างไว? และทำงาน คุณพร้อมที่จะเขียนแฟ้มของคุณ DVD นี้จะเป็นขั้นตอนสุดท้า?

burn dvd with premiere
  • คลิกบนแท็บสร้า?ในบานหน้าต่างด้านขวา (ได้เนื้อหาแท็บต่อไปนี้) อีกวิธีหนึ่งคื? คุณสามารถคลิ?แฟ้มเลือกสร้า?ได? ถึงโครงการสร้างตัวเลือกว่าง
  • เลือกชุดตัวเลือกที่จำเป็นจากตัวเลือกที่พร้อมใช้งาน
  • เมื่อได้รับการรับรองโครงการ ใส่ดีวีดีบลูเรย์ดิสก์ลงในไดรฟ์ดีวีด?
  • คลิกปุ่มสร้างจากบานหน้าต่างด้านขวา

เมื่อคุณเสร็จสิ้นขั้นตอนข้างต้น อังจะเขียนเมนูและวิดีโอ ลงในดีวีดี / บลูเรย์ดิสก์ โปรดสังเกตว่? กระบวนการอาจใช้เวลาเพื่อให้เสร็จสมบูรณ? คุณจะต้องใจเย็? ? และร? หลักสูตรนี้จะขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการและชนิดของสื่อที่คุณกำลังบันทึกใ?

ส่วนที? 3: แก้ไขข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จักสำหรับรวบรวมภาพยนตร?

สวยตรงไปตรงม? และง่ายต่อการเขียนแฟ้มวิดีโอลงในดีวีดีกับรอบปฐมทัศน์ Adobe ได? อย่างไรก็ตาม อาจมีเวลาที่คุณได้รับพร้อมท์เพื่อระบุว่? มีข้อผิดพลาดเป็นข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จักสำหรับการคอมไพล์ภาพยนตร์ได้

เคยเกิ? เพียงตรวจสอบอีกครั้งถ้าไม่มีเส้นสีแดงด้านบนของวิดีโอในเส้นเวล? ถ้าใช่ ที่จะหมายถึง ไม่ตรงกันระหว่างโครงการและวิดีโอของคุณ ส่งไฟล์วิดีโอของคุณอีกครั้? และดูว่างา? ข้อมูลของคุณ Adobe จะได้ไม่ต่อเนื่องเข้าสื่อเร็? ? นี? และด้วยเหตุนี้ คุณจะต้องมองหาทางออก คำแนะนำของฉันคือWondershare Video Converter Ultimate อื่น ? ให้คุณเลือกที่จะเขียนแฟ้มวิดีโอลงในดีวีดี คุณยังสามารถแก้ไขได้ ตามที่คุณต้องการ ที่สุดวิดีโอแปลงแน่นอนมีเฉพาะคุณลักษณะรวมเข้าด้วยกันเพื่อให้เหมาะกับความต้องการ

Download Win VersionDownload Mac Version

ขั้นตอนที่ 1. อัปโหลดแฟ้มชนิดใ? ?

เมื่อคุณได้ดาวน์โหล? และติดตั้งซอฟต์แวร? เพียงแค่ลาก และวางไฟล์วิดีโอของคุณไปยั? Video Converter Ultimate ที่สนับสนุนเกือบทุกชนิดของแฟ้มหรือรูปแบบ ถ้าคุณต้องการปรับปรุงคุณภา? อัตราบิตหรือเฟรมของวิดีโอ เพียงคลิกกา?ตั้งค่?ด้านขวาเหนือปุ่มแปลง

burn copy multiplexed files

ขั้นตอนที่ 2. แก้ไขลักษณะการทำงา?

ก่อนที่คุณเขียนออกแฟ้มวิดีโอลงในดีวีด? คุณอาจต้องการแก้ไข นอกจากการตัดแต่ง หรือการครอบตัด คุณสามารถปรับแต่งวิดีโอของคุ? มีลักษณะพิเศษที่ว่างยังเพิ่มเติ? ลืมรบกวนดาวน์โหลดซอฟแวร์แยกต่างหากถ้าคุณต้องการแทรกคำบรรยายวิดีโอของคุณเป็นลักษณะนี้ภายในเพื่อความสะดวกของคุ? แสดงตัวอย่างการแก้ไขของคุณได้อย่างง่ายดา? แล? ในเวลาจริงเพื่อให้สามารถตั้งแปลงไม่พอใจทันท?

burn copy multiplexed files

ขั้นตอนที่ 3. เลือกแม่แบบเมน?

คุณสามารถตอนนี้เลือกเมนูโปรดของคุณจากรายการของแม่แบบให้ หรือ add-in ของคุณเองภาพพื้นหลังและเพลงได้ เพียงชื่อดีวีดีหลังจากนั้? และเลือกคุณภาพ อัตราส่วนกว้างยา? หรือเป็นต้นเรื่อ? เมื่อคุณเสร็จสิ้นทั้งหม? คลิกเขียน ดีวีดีใหม่พร้อมขณะนี?

burn copy multiplexed files

Download Win VersionDownload Mac Version

Home > ทรัพยากร>แปลง> ฉันสามารถใช้ Adobe Premiere ในการเขียนดีวีดี
ด้านบน