ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Wondershare Co., Ltd. ของซอฟต์แวร์และ Wondershare ของบริษัทซอฟต์แวร์ (H.K.) Co., Ltd. ทำให้ข้อมูลและผลิตภัณฑ์มีคุณบนเว็บไซต์นี้ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ คุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ Wondershare ขอสงวนสิทธิ์ในการแสวงหาการเยียวยาทั้งหมด ในกฎหมาย และ ในส่วนของการละเมิดใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

มีสงวนลิขสิทธิ์ใด ๆ ไม่ชัดเจนให้นี้

มีอันตรายโดยธรรมชาติในการใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการดาวน์โหลดบนอินเทอร์เน็ต และ Wondershare ซอฟต์แวร์แปลง admonishes คุณเพื่อให้แน่ใจว่า คุณสมบูรณ์เข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดก่อนที่จะดาวน์โหลดใด ๆ ของซอฟต์แวร์ (รวมถึงไม่จำกัด การติดเชื้อที่มีศักยภาพของระบบของคุณจากไวรัสคอมพิวเตอร์และการสูญหายของข้อมูล) คุณเป็นผู้รับผิดชอบเพียงพอป้องกันและสำรองข้อมูลและอุปกรณ์ที่ใช้กับซอฟต์แวร์ใด ๆ

รูปภาพ: โลโก้ หน้าจอสแปลช หัวหน้า รูปภาพ และกราฟิกทั้งหมดแสดงบนเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายการค้า และ/หรือค้าเครื่องแต่งกาย (โดยรวม, "เครื่องหมาย") ของ Wondershare หรือของผู้อื่น... ยกเว้นเป็นลายลักษณ์อักษรอนุญาตนี้ ใช้ คัดลอก ส่ง แสดง แก้ไข หรือแจกจ่ายเครื่องหมายใด ๆ ในรูปแบบใด ๆ หรือ โดยวิธีการใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรของ Wondershare ถูกห้าม และอาจละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความเป็นส่วนตัว หรือกฎหมายอื่น ๆ ของประเทศจีน

เล่น: คุณตกลงที่จะปกป้อง ทดแทน และเก็บ wondershare บริษัทในเครือ และเจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน และพนักงานอันตรายจาก และเรียก ร้องใด ๆ และทั้งหมด สูญเสีย เสียหาย หนี้สิน ต้นทุน และค่าใช้ จ่าย รวมถึงค่าธรรมเนียมของทนายความ เกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของผู้ใช้ ใช้เว็บไซต์ หรือการละเมิดใด ๆ ของข้อตกลงเหล่านี้

ความคิดเห็น: ข้อคิดเห็นหรือวัสดุไป Wondershare ซอฟต์แวร์ รวมถึงไม่จำกัดติชม เช่นคำถาม ความเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ เว็บไซต์นี้ หรือการผลิตภัณฑ์ โปรแกรม หรือบริการอื่น ๆ ของซอฟต์แวร์ ("ข้อเสนอแนะ"), Wondershare จะถือว่าเป็นไม่เป็นความลับ Wondershare ซอฟต์แวร์จะได้ไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ กับคำติชมดังกล่าวจะสามารถทำซ้ำ ใช้ เปิดเผย แสดง แสดง แปลง สร้างผลงาน และกระจายผลป้อนกลับให้ผู้อื่น โดยไม่มีข้อจำกัด และเป็นอิสระในการใช้ใด ๆ ความคิด แนวคิด ความรู้ หรือเทคนิคที่อยู่ในความคิดเห็นดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ เลย รวมทั้ง แต่ไม่จำกัดเฉพาะการพัฒนา การผลิต และการตลาดผลิตภัณฑ์อีกทั้งยังมีข้อเสนอแนะดังกล่าว

คม: ธนบัตรใด ๆ ได้รับอนุญาตใด ๆ ของข้อมูลที่อยู่นี้ต้องรวมประกาศลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือตำนานอื่น ๆ เป็นกรรมสิทธิ์ของ Wondershare ซอฟต์แวร์ บนสำเนาใด ๆ ของวัสดุที่ทำด้วย สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์และการใช้เว็บไซต์นี้ถูกควบคุม โดยกฎหมายของจีนและกฎหมายของประเทศของคุณ

ลิขสิทธิ์: ลิขสิทธิ์ในเว็บไซต์นี้ (รวมถึง โดยไม่มีข้อจำกัด ข้อความ รูปภาพ โลโก้ เสียง และซอฟต์แวร์) เป็นเจ้าของ และได้รับอนุญาต โดย Wondershare Co., Ltd. ของซอฟต์แวร์ วัสดุทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้มีป้องกัน โดยกฎหมายลิขสิทธิ์ของจีน และต่างประเทศ และอาจไม่สามารถคัดลอก ทำซ้ำ แจกจ่าย ส่ง แสดง เผยแพร่ดัดแปลง หรือไพ่ที่แจกด้วย ในรูปแบบใด ๆ หรือ โดยวิธีใด ๆ หรือ ในสื่อใด ๆ โดยลักษณ์ของ Wondershare Co., Ltd. ของซอฟต์แวร์ นอกจากนี้คุณไม่สามารถเปลี่ยน หรือออกประกาศลิขสิทธิ์ หรืออื่น ๆ ใด ๆ ของเนื้อหา

เครื่องหมายการค้า: Wondershareเป็นเครื่องหมายการค้าของ Wondershare Co., Ltd. ของซอฟต์แวร์ และกฎหมายคุ้มครองทางกฎหมาย มันเท่านั้นสามารถใช้ศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน Wondershare Co., Ltd. ของซอฟต์แวร์ในแต่ละอินสแตนซ์ ใช้เครื่องหมายการค้า Wondershare พาณิชย์ไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนของ Wondershare จะเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าและการแข่งขันไม่เป็นธรรมในการละเมิดกฎหมาย

สำหรับคำถามใด ๆ กรุณาระบุศูนย์บริการลูกค้าของเราสำหรับความช่วยเหลือ ขอบคุณ

ด้านบน