หัวข้อทั้งหมด

+

ถ้าคุณมีโทรศัพท์ Android และข้อความมักจ? โอกาสคุณมีความสำคั? และมีคุณค่าข้อความสั้นที่คุณจะไม่ต้องสูญเสี? หรือเพียงแค่ต้องการไม่ลบข้อความของคุณ และต้องการ Android SMS สำรองสำหรับเรกคอร์ดในอนาคตแล? treasuring ได้อย่างง่ายต่อการสำรองข้อมู? SMS บน Android ตราบใดที่คุณวาดจากเครื่องมืออื่นช่ว? ในบทความนี? ฉันจะแสดงสุด SMS Backup Apps

ส่วนที? 1: สำรองข้อมูลข้อความบน Android จากคอมพิวเตอร์ใน 1 คลิก


sms backup for android

การอ?-อิ?-วั? Android สำรองและกู้คืนแอพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์สำหรับคุ?

1 คลิกการสำรองข้อมูลข้อความจาก Android กับเครื่องพีซี และเรียกคืนในเวลาใ? ?
เลือกสำรองข้อมูลข้อความไปยังคอมพิวเตอร์ และบันทึกเป็นแฟ้? XML/TXT
ตรงข้อความหนึ่? หรือหลายเพื่อนจากคอมพิวเตอร์มีความง่ายในกา?
ดูข้อความทั้งหมดในหัวข้อ
มือปิดโทรศัพท์ และตอบข้อความเมื่อคุณไม่ว่าง
ลบข้อความในชุดงานเมื่อต้องเพิ่มหน่วยความจำโทรศัพท?
คนได้ดาวน์โหลด

ขั้นตอนที่ 1 โทรศัพท์ Android ของคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

เริ่มต้? ดาวน์โหล? และติดตั้งโปรแกรมประยุกต์นี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว หลังการติดตั้ง คุณสามารถเปิดใช้ แล้ว เชื่อมต่อโทรศัพท์ Android กับคอมพิวเตอร์ด้วยสายเคเบิ? USB MobileGo จะตรวจหาโทรศัพท์ Android ของคุณทันท? และแสดงข้อมูลในหน้าต่างหลั?

หมายเหต?: เมื่อใช้รุ่? Windows คุณสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ Android ผ่าน WiFi ได? เพียงคุณจำเป็นต้องติดตั้ง MobileGo app ด้วยตนเอง

android sms backup

ขั้นตอนที่ 2. ข้อความที่เลือกสำรองข้อมูลบ? Android

คลิกที่แท็?SMSใส่หน้าต่างจัดกา? SMS เลือกข้อควา? แล้วคลิกปุ่มนำเข้?/ส่งออก เลือกส่? SMS ทั้งหมดลงในคอมพิวเตอร์หรือส่? SMS เลือกคอมพิวเตอร์และบันทึกข้อความกับคอมพิวเตอร์ของคุณในรูปแบบ.txt หรือ.xml

คนได้ดาวน์โหลด

sms backup for android

ขั้นตอนที่ 3. สำรองข้อมูลข้อความทั้งหมดจากแอนดรอยด?

ในหน้าต่างหลัก ไปหนึ่งคลิกสำรองข้อมูล โดยค่าเริ่มต้? คุณสามารถสำรองเนื้อหาทั้งหมดเป็? ticked พวกเขากำลังข้อ ติดต่อ app ข้อมูล app เพล? วิดีโอ รูปภาพ ปฏิทิน และเรียกบันทึก

คุณสามารถสำรองทั้งหมดในครั้งเดียว ถ้าคุณต้องการสำรองข้อมูลข้อความบ? Android กรุณายกเลิกเนื้อหาอื่น ? หลังจากนั้? คลิกสำรองข้อมู? แล้ว แฟ้มสำรองจะถูกบันทึกบนคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อใดก็ ตามที่คุณต้องการ คุณสามารถเรียกคืนข้อความและอื่? ? จากแฟ้มสำรอง

backup android sms


ส่วนที? 2: ทำการสำรองข้อมูล SMS สำหรับ Android ด้วย Apps ฟร? 2


Home > ทรัพยากร> Android > สำรองข้อมู? Android SMS: SMS สุดปพลิเคชันที่สำรองข้อมูลสำหรับ Android
ด้านบน