ผู้ใช้สิทธิ

ผู้ใช้สิทธิ

นี้เป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณ ผู้ Wondershare Co., Ltd. ของซอฟต์แวร์ และ Wondershare ของบริษัทซอฟต์แวร์ (H.K.) Co., Ltd. ผู้พัฒนาโปรแกรม ("Wondershare"), ผู้พัฒนาโปรแกรม ("Wondershare"), ใช้ของผลิตภัณฑ์ Wondershare ("ซอฟต์แวร์") โดยติดตั้งซอฟต์แวร์ คุณยอมรับเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ติด

1. เงินช่วยเหลือของใบอนุญาต
Wondershare ขอให้คุณ (บุคคล) ขวา revocable ส่วนบุคคล ไม่ใช่ และ nontransferable การติดตั้ง และเปิดใช้งานซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ที่แยกต่างหากสองแต่เพียงผู้เดียวสำหรับใช้ส่วนบุคคล และไม่ใช่เชิงพาณิชย์ เว้นแต่ว่าคุณซื้อสิทธิ์การใช้งานเชิงพาณิชย์จาก Wondershare การใช้ซอฟต์แวร์นี้ร่วมกับบุคคลอื่น หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นเพื่อดูเนื้อหาของซอฟต์แวร์นี้ เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นี้ คุณอาจไม่ทำให้ซอฟต์แวร์ใช้งานบนเครือข่าย หรือใด ๆ ให้ซอฟต์แวร์ผู้ใช้หลายคน ยกเว้นว่าคุณต้องซื้อใบอนุญาตแบบหลายผู้ใช้น้อยจาก Wondershare

2. สงวนลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์เป็นเจ้า Wondershare และได้รับการป้องกัน โดยกฎหมายลิขสิทธิ์และสนธิสัญญาลิขสิทธิ์สากล นอกจากนี้คุณไม่อาจเอาออก หรือปิดประกาศกรรมสิทธิ์ใด ๆ ป้ายชื่อ หรือเครื่องหมายจากซอฟต์แวร์

3. ข้อจำกัดในการใช้
คุณอาจไม่ และคุณอาจไม่อนุญาตให้ผู้อื่น (a) กลับวิศวกร decompile ถอดรหัส ถอดรหัส แยกส่วน หรือใด ๆ มารหัสแหล่งที่มาจาก ซอฟต์แวร์ (ข) การปรับเปลี่ยน กระจาย หรือสร้างงานอนุพันธ์ซอฟต์แวร์ (ค) สำเนา (ไม่ใช่หนึ่งสำเนาสำรอง), กระจาย เผยแสดง ส่ง ขาย เช่า เช่า หรือใช้ซอฟต์แวร์อื่น

4. ปกซีดี
การสืบพันธุ์และการกระจายของ Wondershare ซอฟต์แวร์ (สำเนาการประเมินเท่านั้น) ในต่าง ๆ ปกซีดีเผยแพร่ โดยนิตยสารที่เกี่ยวข้องได้ อย่างไรก็ตาม สำเนาของนิตยสารกับซีดีจะต้องส่งไป Wondershare ซอฟต์แวร์

5. ระยะ
ใบอนุญาตนี้มีผลบังคับใช้จนกว่าจะสิ้นสุดลง คุณอาจหยุดการทำงานตลอดเวลา โดยการทำลายซอฟต์แวร์ พร้อมสำเนาทั้งหมดดังกล่าว สิทธิ์นี้จะสิ้นสุดถ้าคุณล้มเหลวเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขหรือเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ เมื่อมีการเลิกจ้างดังกล่าว คุณยอมรับทำลายซอฟต์แวร์ พร้อมสำเนาทั้งหมดดังกล่าว

6. ไม่อื่น ๆ รับประกัน
WONDERSHARE ซอฟต์แวร์ไม่รับประกันว่าซอฟต์แวร์พลาด WONDERSHARE ซอฟต์แวร์ขอเพิกถอนการรับประกันอื่น ๆ ทั้งหมดเกี่ยวกับซอฟแวร์ หรือโดย นัย รวมทั้งแต่ไม่จำกัด เฉพาะการรับประกันโดยนัยของสินค้า การออกกำลังกายสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น บางเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตไม่รับประกันโดยนัยหรือข้อจำกัดในระยะการรับประกันโดยนัยอาจสุด ท้าย หรือแยก หรือจำกัดผาดเผิน ๆ หรือความเสียหายจำเพาะ เพื่อจำกัดหรือ EXCLUSIONS ข้างต้นอาจไม่สามารถใช้กับคุณ รับประกันนี้ให้สิทธิ์เฉพาะตามกฎหมาย และนอกจากนี้คุณยังอาจมีสิทธิอื่น ๆ ซึ่งแตกต่างไปจากอำนาจอำนาจ

7. SEVERABILITY
ในกรณี invalidity ของบทบัญญัติใด ๆ ของสัญญาอนุญาตนี้ ฝ่ายเห็นว่า invalidity ดังกล่าวจะมีผลต่อการมีผลบังคับใช้ของส่วนที่เหลือของสัญญาอนุญาตนี้

8. ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย
ไม่ WONDERSHARE ซอฟต์แวร์หรือซัพพลายเออร์จะชอบคุณสำหรับความเสียหายจำเพาะ พิเศษ เบ็ดเตล็ด หรือทางอ้อมของใด ๆ ชนิดเกิดจากการจัดส่ง ประสิทธิภาพ หรือใช้ซอฟต์แวร์ แม้ว่าซอฟต์แวร์ WONDERSHARE ได้รับคำแนะนำของความเสียหายดังกล่าว ในหนี้สินไม่ซอฟต์แวร์ WONDERSHARE จะเหตุการณ์การเรียกร้องใด ๆ ไม่ว่าในสัญญา สูญ หรือทฤษฎีอื่น ๆ ความรับผิดชอบ เกินค่าลิขสิทธิ์ โดยคุณ ถ้ามี

ยอมรับ โดยการติดตั้งซอฟต์แวร์ คุณยอมรับว่า คุณได้อ่าน และเข้าใจการลำเลียงสาไปและการที่คุณยอมรับที่จะให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ คุณยังยอมรับว่า ข้อตกลงนี้เป็นยอดสมบูรณ์ และเฉพาะข้อตกลงระหว่างคู่สัญญา และกำหนดข้อตกลงเสนอ หรือก่อนหน้านี้ ปากเปล่า หรือเขียน และอื่น ๆ สื่อสารทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ที่กล่าวถึงนี้

ด้านบน