หัวข้อทั้งหมด

+

วิธีการเล่น m2ts กับ xbmc

ไฟล์ M2ts ไม่ถูกเล่นใน WDTV Live และ XBMC

ไฟล์m2tsเป็นหนึ่งที่สร้างปัญหามากมายมาเล่นเป็นการแปลง มันเป็นความจริงที่มาถึงที่เขา WDTV live และ XBMC มีทั้งเครือข่ายบริการที่เกี่ยวข้อง และไฟล์ m2ts จะอื้อฉาวเมื่อมันมาถึง เครือข่ายพวกเขามักจะไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้

แปลง m2ts mkv กับคุณภาพไม่ขาดทุน

บริการนำเข้าสองที่สามารถใช้ในการนี้จะกล่าวถึงในส่วนนี้ของบทเรียน และมีการบันทึกว่า บริการดีที่สุดคือทำให้แน่ใจว่า รูปแบบไม่เฉพาะแปลงเร็วที่สุด แต่พวกเขายังให้แน่ใจว่า ผลลัพธ์ดีที่สุด และผู้ใช้ได้รับความพึงพอใจกับระดับของบริการที่มี

1) Wondershare Video Converter Ultimate

ไม่ต้องสงสัยเป็นตัวแปลงวิดีโอที่ดีที่สุดของเวลาทั้งหมด ส่วนดีของการใช้โปรแกรมนี้สิ้นผลไม่ disturbed และผู้ใช้ได้รับคุณภาพเดียวกันก็เป็นที่ต้นฉบับไฟล์ m2ts เป็นกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่า ปัญหาคือไม่เคยประสบ โดยผู้ใช้ในการนี้ และกระบวนการแปลงสานต่อ ด้วยความพึงพอใจของผู้ใช้และการดูแล มีการบันทึกว่า เป็นเพื่อบรรลุที่จำเป็นเพื่อ ให้แน่ใจว่า ผู้ใช้เป็นไปตามขั้นตอนที่กล่าวถึงในกวดวิชานี้เพื่อให้พื้นฐานจะได้ไม่ มีปัญหาใด ๆ และปัญหา:

#

1. ผู้ใช้ต้องเปิด URL http://www.wondershare.com/guide/video-converter-ultimate.htmlเพื่อให้แน่ใจว่า โปรแกรมเล่นจะดาวน์โหลด และติดตั้ง เมื่อทำแล้ว ผู้ใช้จะต้องให้แน่ใจว่า เปิดเล่น:

#

2. แฟ้มเพิ่มจะกดให้เลือกหน้าต่างจากพีซีปรากฏขึ้น และผู้ใช้ แล้วต้องแน่ใจว่า แฟ้มที่ถูกแปลงเพื่อให้มันเพิ่มแผงหลักของโปรแกรม:

#

3. ผู้นั้นต้องให้แน่ใจว่าเลือกที่รูปแบบ mkv จากแผงรูปซ้ายผลผลิตที่อยู่ในวัตถุประสงค์เดียวกัน:

#

4. เป็นขั้นตอนสุดท้าย ที่ผู้ใช้ต้องการให้แน่ ใจว่า ปุ่มแปลงที่อยู่ด้านล่างขวาเป็นเลือก และกดเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการล่วงหน้าไปยังจุดสิ้นสุดการแปลงเสร็จสมบูรณ์:

#

หมายเหตุ

กระบวนการที่ได้กล่าวถึงข้างต้นรับวิดีโอจากฮาร์ดดิสก์ และแปลงรูปแบบ mkv เป็นการบันทึกที่ ถูกแปลงเป็น Wondershare ที่สุดวิดีโอแปลงจะต้องแน่ใจว่า ฮาร์ดดิสก์ที่ใช้เลือกวิดีโอและวิดีโอในการนี้

2) ใช้ makemkv

Makemkv เป็นโปรแกรมอื่นนอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งดีที่สุดในเรื่องนี้ ต่อไปนี้เป็นกระบวนการที่จะต้องปฏิบัติตามในการนี้เพื่อให้แน่ใจว่า วิดีโอจะไม่ถูกแปลงเท่านั้น แต่ผู้ได้รับผลลัพธ์ดีที่สุดภายในเวลาไม่นานยัง:

1. ผู้ใช้ต้องแน่ใจว่า ตาม URL http://www.makemkv.com/download/เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ เมื่อทำได้ แล้วจะสามารถเปิด:

#

2. เมื่อใส่ดิสก์ลงในไดรฟ์ แล้วโปรแกรมจะเริ่มค้นหาให้แน่ใจว่า การป้องกันจะถูกลบออก:

#

3.ผู้ใช้จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่า ในหน้าต่างถัดไป ทุกส่วนของดิสก์ที่จะถูกคัดเลือกแล้ว:

#

4. เมื่อเลือกส่วนของดิสก์ ส่วนมากจะถูกเลือก และจะแสดงข้อมูลผู้ใช้:

#

5. ผู้ใช้แล้วต้องกด YES:

#

6. โปรแกรมจะคัดลอกดิสก์ Bluray: แล้ว

#

7. เมื่อได้แล้ว ผู้ใช้จะทำให้แน่ใจว่า การแจ้งเตือนปรากฏขึ้น และได้รับงานที่ทำภายในระยะเวลาที่ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของระบบ:

#

บทสรุป

User should make sure that the issue is resolved either by making sure that the root is analyzed or the overall issue is eliminated by converting the m2ts file to other format to make sure that the best is provided to the players that are installed in terms of playback as well as the user as it will also make sure that the hassle is resolved soonest possible without any issue and problem. There are tens of thousands of reasons which make sure that the issue is created while playing the file with the subjected services it is again therefore advised to make sure that the issue is not only resolved but the best services are analyzed so that the user can get himself out of the issue without any problem. To get the best results the best online as well as offline convertor will be discussed in this tutorial that would make sure that the services not only become the best but it also makes sure that the use is pretty easy for the user. To make the use of the both mentioned services it is advised to make sure that the problem is not only eliminate the problems but to do so the steps that will be mentioned in the latter part of the tutorial are also followed without any reason and issue. It is also advised to make sure that the user gets the services from the right websites and the URL’s so that making use of them also becomes easy as there is a large user ratio that use WDTV live and XBMC and this tutorial aims to make sure that the problem for all of them is resolved as soon as possible. It is therefore the need of the hour to make sure that the issue is not only resolved but the user also gets the best results in this regard as the format is played. It is also to be noted that the there are numerous other online services as well through which the m2ts files not only create issues but also fail to play or refuse to do so.
ด้านบน